תוצרי התלמידים ממסלול מדעי המחשב בפרויקט "החופש לבחור"

קבוצת מדעי המחשב (בשיעורי "החופש לבחור"), גאים להציג ממגוון העבודות והתוצרים במחצית א.

https://view.genial.ly/61b8c8611bbf600d9e880dac/social-action–