פיסול בשיעורי אמנות

בשיעור אמנות בכיתה ה' פיסלו ביצירתיות רבה, חיות מרהיבות. לצורך כך הן השתמשו בעיתונים, מסקינטייפ ורצועות גבס.
בהמשך, כשהעבודות יתייבשו הן יצבעו אותן בגואש.