תערוכת מכות מצריים של תלמידי אגורא

הילדים באגורסשקין יצרו בעבודה שיתופית קומיקסים וציורים בהשראת סיפור יציאת מצריים, בעיקר סביב עשרת המכות והשחרור בשיעור תנך עם טלי בסר שוורצשטיין