מה חדש בתשפ"ב?

מכתב מטלי בסר שוורצשטיין, מנהלת בית הספר, על החדש בבית ספרנו בשנת הלימודים הקרובה.