יצירה בעקבות שפה

יצירה בעקבות שפה בשכבת ב' בנושא סמלי המדינה.