ילדים מברכים את המדינה

כיתה ב'2 עם המחנכת בת עמי כותבת למדינה: