ועדות הנהגת ההורים

 מטרת הוועדה היא לפתח את חיי התרבות בבית הספר כאמצעי ביטוי מרכזי לתפיסה הקהילתית תוך דגש על שיתוף הפעולה בתחום התרבות עם כלל הורי בית הספר. דרך פעילויות שונות כמו הרצאות תרבות
להורים מהורים, ירידים שונים, הוועדה מהווה גורם משמעותי בגיוס כספים לקופת ההנהגה. כספים אלו משמשים לפעילויות עתידיות של ההנהגה לטובת ילדי והורי בית הספר.
בנוסף הוועדה מובילה פעילויות תרומה לקהילה לסיוע בגיבוש קהילה תומכת, בדגש על ערך נתינה ועשייה למען האחר . נעשו פעילויות חשובות כמו סיוע באיסוף מזון, איסוף ציוד לבית הספר כתרומה, פעילויות עם שורדי שואה ועוד.

חברות הועדה:

 • צביה מאור דניאל - יו"ר ועדה
 • דפני ספיר
 • קרן דך
 • לירון כחלון
 • רויטל קוזה
 • שיר סרוסי
 • אפרת רוטשילד משלי
 • מעיין נחמני
 • הילה סקלה

מטרת הועדה לעורר סקרנות והכרות עם מגוון
אוכלוסיות, משפחות, ילדים/ות עם צרכים ייחודיים מתוך קהילת בית הספר כדי ליצור קהילה קשובה, מכבדת ומקבלת שבה כולן. ם מרגישות ומרגישים שווים ושוות.

חברי הועדה:

 • רועי עינב - יו"ר ועדה
 • זהר סיטנר
 • צביה מאור דניאל
 • דפני ספיר
 • לירון כחלון

תעסוק בהעלאת המודעות ושיפור השיח סביב שני נושאים עיקריים: מגדר ופלורליזם. בשיתוף פעולה מלא עם בית הספר נעודד הכרות עם הפנים הרבות של הזהות היהודית והיכרות עם התרבויות השכנות לנו,
לצד קידום שוויון הזדמנויות והרחבת קשת האפשרויות לכל ילד וילדה בבית הספר פנימה.

חברות הועדה:

 • יאנה קרייטמן - יו"ר ועדה
 • קרן זמיר
 • תום גל
 • נטלי קוסקי
 • ליעד סטרולוב

מטרת הוועדה להעלות מודעות למשבר האקלים, לקחת אחריות ולפעול יחד בסביבתנו האישית, משפחתית, קהיליתית כדי לעודד אורח חיים מקיים ומתחשב בסביבה.

חברי הועדה:

 • זהר סיטנר
 • אילן נבו
 • נחשון קפלן
 • נטלי קוסקי

שיפור השיח בקבוצות הוואטאפ הכיתתיות והבנת התפקיד ההורי. נעשה שיתוף פעולה עם צוות בית הספר שהוביל יחד עם מועצת תלמידים את כתיבת אמנת הוואטס אפ והפצתו בקרב ילדי בית הספר.

חברי הועדה:

 • מור ורכזון
 • דמיאן האס
 • ויקי שחר

היכרות עם המורשת היהודית בדגש על פעילות התנועה הציונית מראשיתה ועד הקמתה של מדינת ישראל באמצעים חווייתיים, המתאימים לכל המשפחה.

חברי הועדה:

 • אבי אבסקר - יו"ר הועדה
 • דפני ספיר
 • איילת קפלן

הוועדה נועדה לחזק את הקשר בין ההורים לצוות הנהלת הצהרון, לאפשר תקשורת רציפה ולהוות גורם מקשר.

חברות הועדה:

 • אפרת רוטשילד משלי - יו"ר הועדה
 • דנה קפ
 • חן ארויו
 • יאנה קרייטמן
 • ויקי שחר
 • מעיין נחמני
 • צופי שפר דניאל
 • עז פרבין

ועדה שתבחן אפשרות לבצע שיתופי פעולה ומיזמים קהילתיים, כדי להרחיב את מימוש הפוטנציאל של אוסישקין כמרכז קהילתי וגיוס כספים לטובת מטרות תלמידי.ות בית הספר.

חברי הועדה:

 • קרן דך
 • תום גל
 • מור ורכזון
 • מעיין הוס דלברי
 • עז פרבין
 • רחלי רזניק
 • אפרת רוטשילד משלי