הקורונה ואני – סרטוני תלמידים

במסגרת שיעורי קולנוע תיעדו תלמידי כיתות ה' ו-ו' את תחושותיהם וחויותיהם מתקופה האחרונה – תקופת הקורונה. הם עשו את זה בדרכים ויזואליות שונות. תלמידים שלמדו אנימציה בחרו בדרכים שונות כמו "סטופ מושן" או אפליקציות ממוחשבות כדי ליצור סרטים. היו כאלה שבחרו במדיום התיעודי – צילמו את עצמם ואת בני משפחתם כשהם מתארים את שיגרת היום בצל הקורונה. העבודות שהוגשו היו מגוונות ומרגשות.   ניתן לצפות בסרטונים בתיקיות הבאות:  

ה'1 https://drive.google.com/drive/folders/1beNk48FP4NQnBT1LeXaW-90W-Gs0luIt?usp=sharing  
ה'2 https://drive.google.com/drive/folders/10fbYV0UX4d_a7uU2KhYO2WV-AGQy8Pob?usp=sharing  
ה'3 https://drive.google.com/drive/folders/1d-mIUY5ofrFxxsmU3OJNP_dsqX-gESaE?usp=sharing  
ה'4 https://drive.google.com/drive/folders/1dTfgcqDnuHdPsEqUiMlnfN3aChRjFiQ5?usp=sharing  
ו'1  https://drive.google.com/drive/folders/1uV81sn42UfQp5YRaSakV_W-LK64ycBN6?usp=sharing  
ו'3 https://drive.google.com/drive/folders/1ZwkvoiTbJBJ2n_EFCi4uXqf80t6f1HUU?usp=sharing  
ו'4 https://drive.google.com/drive/folders/1uwjlZnFdcLqiTPaO0XflTdrdWoaJFcGS?usp=sharing