הייחודיות שלנו – "שותפויות", הן כלי ליצירת SEL – למידה חברתית רגשית – כמה משמעותי בתקופה זו במיוחד.


כך יצרנו שותפויות רבות – בראש ובראשונה ביננו לבין עצמנו, בלמידה בין- ורב – מקצועית וכמובן עם גורמים שונים מחוץ לביה"ס. בבסיס התהליך אנו מובילים.ות את הילד.ה למודעות עצמית ורפלקטיבית בכל הקשור לחוזקות והאתגרים האישיים. הילד.ה לומד.ת לקבל החלטות בצורה אחראית, ליצור שותפות עם ה"אחר.ת, לפתח מודעות חברתית ומיומנויות חברתיות. יחד יצרנו קהילה הפועלת מתוך אמפתיה, חברות וערבות הדדית.