החופש לבחור: מסלול פיסול בחומרים

באווירת מזג האוויר החורפי ששרר היום, פיסלו התלמידים.ות שבמסלול פיסול בחומרים (במסגרת החופש לבחור) איש שלג.