הועדה הירוקה ממשיכה לשמור על הסביבה

בסגרת הועדה הירוקה, הכינו הילדים מתקן פפקולי- מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק בזמן טיול.