בלונאות (במסגרת החופש לבחור) וקשר עם הקהילה

במסגרת שיעורי בלונאות (בפרויקט "החופש לבחור") הכינו הילדים.ות גשר מבלונים.

התוצר נתרם לגן ילדים.