אומנות בחצר

היום, בשיעור אמנות, יצאו תלמידי ותלמידות כיתות א' לחפש דברים בחצר בצבעים מגלגל הצבעים.