תמונה8

אודות

תמונה9
הייחודיות שלנו – "שותפויות", הן כלי ליצירת SEL – למידה חברתית רגשית – כמה משמעותי בתקופה זו במיוחד.
כך יצרנו שותפויות רבות – בראש ובראשונה ביננו לבין עצמנו, בלמידה בין- ורב – מקצועית וכמובן עם גורמים שונים מחוץ לביה"ס. בבסיס התהליך אנו מובילים.ות את הילד.ה למודעות עצמית ורפלקטיבית בכל הקשור לחוזקות והאתגרים האישיים. הילד.ה לומד.ת לקבל החלטות בצורה אחראית, ליצור שותפות עם ה"אחר.ת, לפתח מודעות חברתית ומיומנויות חברתיות. יחד יצרנו קהילה הפועלת מתוך אמפתיה, חברות וערבות הדדית.

הייחודיות הבית ספרית היא שותפויות

מדוע?

השותפויות מהוות כלי ללמידה שהיא חברתית ורגשית. SEL השותפויות מקדמות בוגר.ת בעל.ת מיומנויות של ניהול ומודעות עצמית, חשיבה יצירתית, קבלת החלטות (גמישות), חשיבת עתיד, ניהול מערכות יחסים, מודעות חברתית

מהם הערכים שלנו?

הוגנות, אמפתיה, רשתיות

מהם העקרונות הפדגוגיים שלנו?

בחירה; רב גילאיות; רשת פנים וחוץ; למידה מותאמת

 

שותפויות עם האקדמיה – בית ברל, המדרשה לאמנות, מכללת לוינסקי

 

מחקרים שנערכים אצלנו:

  • מחקר למידה שיתופית רב גילאית בשכבות א-ב.
  • מחקר הוראת מתמטיקה בשכבות שונות- א, ב, ה, ו.
  • מחקר מוזימטיקה – שילוב בהוראת מתמטיקה ומוזיקה בשכבות ג-ד.
  • סטודנטים שמגיעים אלינו ללמידה, בין היתר גם במסגרת "מנבטה".
  • סטודנטים ללימודי והוראת קולנוע – שכבות ה-ו.
  • סטודנטים למדידה והערכה בשכבות א-ב.
  • סטודנטים לניהול בתי ספר.

שותפויות עם מוסדות וארגונים שונים, בארץ ובחו"ל.

אנשי הצוות